Биоинформатика – ШАД Яндекс

- 2 mins
обучение

От есенния семестър на 2011 посещавам Школата по анализ на данни (ШАД) при Яндекс (интернет-аналог на Гугъл в Русия) по направление “Биоинформатика”.

Школата има магистърски формат с приложно-научна насоченост, независимо че е частна. Има висок авторитет най-вече сред студенти и професионалисти с техническа и математическа насоченост. Обучението е двегодишно по три направления: „Компютърни науки“, „Анализ на данни“ и „Биоинформатика“ (група по биоинформатика набират за пръв път тази година).
Приемът в школата включва два етапа: 1) запълване на анкета и тест по интернет и 2) интервю, включващо решаване на задачи на място (задачите са по алгебра, мат.анализ, теория на вероятностите и прости алгоритми). Обучението е безплатно и не е свързано с обезателства (като напр. работа в Яндекс; макар че много от завършващите школата започват работа там). Постъпват по 70-80 човека на направление (вкл. много студенти от Механико-математическия факултет на МГУ, където обучението е силно теоретизирано и на места се губят връзките с реалността :”). Половината от постъпващите в школата по разни причини не завършват: отказват се или не си взимат изпитите. Преподавателите са най-вече от МГУ, МФТИ (един от най-известните технически университети в Москва) и РАН (Руска академия на науките).

Акцентът на школата по направленията „Компютърни науки“ и „Анализ на данни“ пада на теми от промишлено значение като машинно обучение, изпъкнал анализ и оптимизация, паралелни алгоритми, алгоритми за работа с големи количества данни (компютърно зрение, лингвистика, биоинформатика, уеб-графи). Яндекс очевидно има полза от подготвяне на кадри в съответните области. А за какво им е да правят обучение по биоинформатика, не ми е много ясно…

Биоинформатика

Преди година обмислях постъпване на някое от двете съществуващи направления, но след като стана известно появяването на направление по Биоинформатика, реших, че структурирано обучение по биология ми е къде-къде по-нужно (а пропуски в алгоритмите ще запълвам отделно). Към 10-ти клас много се бях влюбил в генетичните алгоритми, а благодарение на учителката ни по биология, останах с най-добро отношение към биологията като наука.

Програмата по биоинформатика е предвидена за смесена група от биолози и математици (а всъщност групата ни от 50 човека е доста по-шарена: програмисти, информатици, математици, студенти по медицина/биология, лекари, лаборанти). Сред задължителните курсовете присъстват малко математика, биоинформатически алгоритми, биология (системна биология, структурна биоинформатика, молекулярна еволюция и др.). През първия семестър е планирано унищожаване на математическата неграмостност сред биолозите, както и биологичната сред математиците. От втория семестър до края е предвидена незадължителна курсова работа.

Първият семестър премина доста интересно за мен най-вече заради лекциите по биология (където отговори на много въпроси по молекулярна генетика валяха като из ведро: а дотогава даже не знаех къде да ги търся). Преподавателят ни ръководи две биологически лаборатории (в САЩ и Русия: редува по 3 месеца в Русия и един месец в САЩ) и съдейки по това, с какъв интерес разказва, очевидно активно се занимава.

Тъй като знанията ни като студенти в различни области, са твърде разнородни, често се налага разговорите да започват от основи. За момента, най-ефективното общуване с биолозите се получава като се събираме по веднъж седмично, за да им дообяснявам алгоритми (всички те вече чувстват какво е алгоритмична сложност!), а останалите разговори по някаква причина се свеждат до биология…

Следват три още по-интересни семестра. :”)

Pesho Ivanov

Pesho Ivanov

comments powered by Disqus
cv photos couchsurfing rss facebook twitter github youtube topcoder mail protonmail spotify instagram linkedin