Първият семестър

- 4 mins
обучение

Учебният план за първия семестър включва (подредени горе-долу по важност и проблематичност):
— математически анализ
— линейна алгебра и аналитична геометрия
— програмиране
— английски език
— история
— гражданска защита
— физкултура

Като минимум има 4 семестъра математически анализ + 1 семестър диференциални уравнения + 1 семестър функционален анализ. Лекциите и упражненията са повече от бетонно установени – един тон литература и сборник с 4000+ задачи (автор: Демидович). Като следствие се е появила поредица от книги под название АнтиДемидович (автори: четирима украинци), с решения на задачите (понякога ти се иска имаше и АнтиАнтиДемидович…). В предговора на учебника ни се споменава, че е създаден като междувузовски проект между МГУ и СУ и се благодари специално на професор Тагамлицки и още няколко българи (София ‘78). Не знам дали е за добро или лошо – знам само, че анализ има за всички.

В началото имахме заместник по анализ. Закъсняхме с 3-4мин, изгониха ни да даваме обяснение в учебния отдел. Понякога педантичността към дисциплина граничи с издевателство. Новият преподавател по анализ говори, както говорят във военните филми – с характерна отсечена реч: “Въпроси? – Въпроси няма!”, или излизаш на дъската да решиш задача от домашното и се започва едно “Какво е това?! Изтрийте всичко. Всичко, всичко. Ще пишете това, което АЗ Ви казвам, не каквото Вие искате…”. В култова фраза се превърна и “Вие решавайте както искате, а аз – правилно”. Казват, че не допуснал до изпит много хора миналата година.

Английски — всички са уж амбицирани, защото знаят, че ще им трябва. Въпреки това, както у всяка голяма нация, чуждите езици не са така застъпени (за разлика от по-малките и зависими нации, като нашата). В резултат нивото е ниско. За сравнение: в България съм бил под средното равнище, а тук – над (не гледайте какво пише в автобиографията, нивото ми не е “отлично”). Въобще, в часовете по английски научавам много руски думи. Около половината материал е специализиран и по-лесен (компютърна терминология). Освен редовните домашни, всеки месец трябва да се прочитат по 100 страници художествена литература.

Историята всъщност е “История на отечеството” (вярно, “отечество”, но не моето). Все пак е интересно. Всяка седмица докладваш по текущата тема, а в края на семестъра подготвяш писмен доклад по избрана от теб тема (в моя случай - “Съветска космонавтика”).

Гражданска защита (рус. Безопасность жизнедеятельности) не се приема за сериозен предмет, но разказват интересни неща — например, по съветско време се е смятало, че във време на война, нацията ще устои без 25-30% от населението и без 50-70% от промишлеността. Или пък как всички в ротата са се подписвали под “Предупреден съм, че не трябва да пия антифриз” (при парашутистите било трагично положение). След това ми обясниха процедурата по “пречистване” на антифриза преди пиене — на тънка струя по метална щанга за разбиване на катинари.

Всъщност темите по безопасност на труда включват: защита на населението и териториите при извънредни ситуации; защита от радиоактивно и химическо замърсяване; защита при пожари и взривове, при природни бедствия, тероризъм; защита с военен характер; медицина при катастрофите.

p.s. Семестъра го закрихме на “Хорошо” (4 по петобалната по всички предмети). А по-точно:
– с допуска до изпит по анализ беше малко проблематично, но като си решиш задачите те пускат;
– на изпитите по анализ и алгебра тръпката беше голяма, но особени проблеми не се появиха; най-важното от изпита е нощта преди него - а тя е идентична и в България, и в Русия, и в САЩ;
– с изпита по “Паскал” беше весело: след като си взех самолетния билет за зимната ваканция, се оказа, че са преместили изпитната сесия с няколко дни напред и с този изпит съм на сухо. Реших на поправките през февруари да го взема - какво толкова може да се обърка… но и за това са помислили! За да ги няма такива хитреци като мен, едва ли не - “срещу системата”, а и за да е подобаващо отношението към скъсаните на изпита, на поправките изпита е със същата сложност, но с различна скала за оценяване. За да изкараш Отличен не е достатъчно да си решиш нормално задачките - трябва и доста да се постараеш с ораторското майсторство и преговорите. Първият преговор беше за да ме скъса (което се оказа необичайно трудно), вместо да ми пише 3. Втори преговор се отказах да правя, от втората поправка остана 4;
– изпитът по история беше по-скоро формален: всички формално преписват, след което подред формално четат, формално им се задават неформални въпроси за най-красивата улица в града им, и съвсем неочаквано формално се поставя оценка по общи впечатления на преподавателя;

Няколко човека ги изгониха за невзет изпит или недопускане до изпит, няколко останаха в “академически отпуск” (т.е. плащаш си една година за прекъсването), а няколко останаха да висят доста уплашени на ръба. Очаква се след втория семестър още да олекнем. Съкилийникът-казахстанец така и не се спря да спи докато не го изгониха - всъщност успя да се прехвърли във факултета по политология (без коментар за прехода). Виетнамецът от групата някак си си взе изпитите, но спряхме да го виждаме, никой не знае: пак ли с визата проблеми, пак ли мързел. (p.s. изключиха го за невзет изпит след третия семестър)

Pesho Ivanov

Pesho Ivanov

comments powered by Disqus
cv photos couchsurfing rss facebook twitter github youtube topcoder mail protonmail spotify instagram linkedin