Разпределение по катедри

- 2 mins
обучение

След първите две години по съветската 5-годишна учебна програма “специалист”, се провежда разпределение на студентите по катедри. Разпределението се извършва в зависимост от желанието на студента, неговият успех през първите 3 семестъра и наличието на препоръка от научен ръководител (в който случай е почти сигурно разпределението при съответния ръководител). Случва се студентите буквално да преследват добрите научни ръководители. В същото време често студентите ходят на няколко изборни курса при различни научни ръководители. А явлението, когато студент ходи при втори ръководител, когато вече се е договорил с един, е известно като “катедрална проституция”. Във ВМК (моя факултет) катедрите са 17 и са разделени на три потока (учебни планове).

1. Математически поток (около 20% от студентите):
— математическа физика
— изчислителни технологии и моделиране
— изчислителни методи
— функционален анализ и негови приложения
— автоматизация на научните изследвания
— нелинейни динамически системи и процеси на управление
— обща математика
— квантова информатика
2. Приложно-математически поток (около 50% от студентите):
— изследване на операциите
— оптимално управление
— системен анализ
— математическа статистика
— математически методи за прогнозиране
— математическа кибернетика
3. Програмистки поток: (около 30% от студентите)**
— автоматизация на системи от изчислителни комплекси
— алгоритмични езици
— системно програмиране

И още 19 лаборатории, всяка от които е свързана с поне една катедра:
— компютърна графика
— математическа физика
— изчислителна електродинамика
— моделиране на процесите на топломасопренос
— обратни задачи
— статистическо моделиране
— математическо моделиране във физиката
— разностни методи
— статистически анализ
— диалогови информационни системи
— организация на изчислителния практикум
— изчислителна техника
— изчислителни комплекси
— технология на програмирането
— програмно оборудване и сертификация на информ. технологии
— микрокомпютърни системи
— открити информационни технологии
— математически проблеми на компютърната безопасност
— Системи Sun в образованието и научните изследвания

Общото ми наблюдения относно дейността на факултета е, че се обръща неприлично много внимание на изображения, икономика, числени методи, анализ, математическо моделиране.

Допълнително на някои факултети (включително на моя) съществува Военна катедра, на която руснаци биват зачислени успоредно с обучението си на редовна катедра. Обучението е двугодишно с по един почти пълен ден занятия на седмица. На изпълването на квотата от 20-ина човека (за випуска с около 160 момчета), освен успеха от първите 3 семестъра, влияят също физически нормативи (късо бягане, дълго бягане, набирания), психотестове, медицински прегледи, досиета на роднини. Както си пролича от набо́ра тази година, връзки и/или рушвети също са от значение. Но по-интересното: Защо всички се бутат за военна катедра? — Много просто. Първо, след завършване на военната катедра, не се полага редовна военна служба, която в момента е 1 година. Второ, получаваш звание лейтенант, и при военни действия няма да изпълняваш задълженията на прост войник.

Pesho Ivanov

Pesho Ivanov

comments powered by Disqus
cv photos couchsurfing rss facebook twitter github youtube topcoder mail protonmail spotify instagram linkedin