Равносметка след един семестър

- 2 mins
критика обучение

Въпросът “Защо в Русия?” е от първите, които обикновено получавам. Не съм бързал да отговарям, най-малкото защото сам не знам какво да обяснявам :”) Това, което мога сега да направя, е да сравня интересуващите ме показатели в България-София-СУ-ФМИ и в Русия-Москва-МГУ-ВМК.

В квадратни скобки са субективните ми оценки (когато е с текст - да се чете “плюс за” / “минус за”).

Обучение
БГ: свободен разпределяне на заниманията[+] с нисък интерес от страна на студентите[-], голямо разнообразие от изборни курсове[+], възможност за участие в международни програми като Еразъм[+], възможност за паралелна работа[-несериозността на университета, +джоба на студента], липса на кандидат-студенти и неразбория в приемите[-], европейско-призната диплома;
РУС: твърда класическа програма през първите две години[-гъвкавостта, +фундамента], 5-годишен курс със специализиране на третата година[+], съботен учебен ден[-свободното време, +сериозността на университета], стимулирани студенти под натиск и изключвания[-редките самоубийства, +активната атмосфера], хуманитарни предмети[-реалния смисъл и загубата на време, +общата култура], международни конференции[+], голям подбор сред кандидат-студентите[+] и неразбория в приема[-], висок рейтинг на университета[+];
**
**

Бит
БГ: шумно общежитие, далеч[-] от университета (лично аз бях в близост до факултета в голяма квартира със спокойна атмосфера и съквартирант, на когото мога да разчитам[+]);
РУС: шумно общежитие без лукс в близост до университета[-конфорта, +стимула на студента, +близостта];

Финансови условия
БГ: работа още от първи курс[+];
РУС: възможност за платена работа по проекти в някои лаборатории на факултета[+], по-скъпа храна[-], по-късна възможност за работа[-], самолетни билети[-];

Приятели и родители
БГ: всички са под ръка[+];
РУС: много нови познанства[+];

Свободно време
БГ: разнообразие от спортове в университета, бира в студентски град;
РУС: разнообразие от спортове в университета, повече музеи и изложения;

Природа
БГ: красива и разнообразна в малка България[+], липсва в София[-];
РУС: огромна[-неудобството, +мащаба] и сурова[-трудността, +екстремността] в Русия, множество паркове в Москва[+], равнинни територии[-липсата на релеф] в подмосковието;

Самочувствие
БГ: европейски елемент[+];
РУС: повече бюрокрация[-], по-силно изявени обществени класи[-], незачитане на личността[-];

Бъдеще
БГ: продължаване на обучението на запад[+], работа в софийска софтуерна фирма[-за евентуалната посредственост на фирмата], работа в университет или БАН[-умрялата кауза, +надеждата];
РУС: продължаване на обучението на запад[+], работа в московска фирма[-устройването на живот в Москва], обратно в България[+патриотизма];

Pesho Ivanov

Pesho Ivanov

comments powered by Disqus
cv photos couchsurfing rss facebook twitter github youtube topcoder mail protonmail spotify instagram linkedin