Въведение

- 1 min
друго

Казват ми Пешо. Или Петя — зависи дали въм в Русия. Уча в Московския държавен университет, Факултет по изчислителна математика и кибернетика, специалност “Приложна математика и информатика” (5 годишна пост-съветска програма). Акцентът в този блог пада именно върху обучението. Със стремеж към обективност, ще се постарая да се концентрирам върху по-важното и по-интересното, което откривам в един съседен свят, за който витаят разнични митове и легенди.

Целите на блога: — да не забравям историята си; — да запозная по-подробно приятелите си със своя живот; — да помогна с (евентуално) полезна информация на този, който реши да следва част от постъпките ми; — да дам пример на приятелите си за това, което на мен би ми било интересно да прочета от тях;Не съм рискувал да споменавам имена, за да не пропусна някого за нещо. Така всички могат да се чувстват еднакво обидени (подобна е и стратегията ми с нечеститенето на рожденните дни). Ако имате някакви въпроси и/или забележки, моля обадете ми се (или по-добре ми пишете). Ако Ви трябва информация, просто питайте.

Pesho Ivanov

Pesho Ivanov

comments powered by Disqus
cv photos couchsurfing rss facebook twitter github youtube topcoder mail protonmail spotify instagram linkedin