Районът на МГУ

- 1 min
разнородно

Изглед към университета: тук

Всичко е огромно. Пътищата, алеите, сградите. Спокойно е. Единствено движението е значително.

Това, което ме изненада е, не че карат бързо, а всички се движат с адско ускорение, направо със злоба настъпват.

Няма ги дискотеките и кафенцата, които постоянно пълни в студентски град в София. Не съжалявам за което.

Има хубави и големи паркове – гори, пътеки, ябълкови дръвчета. Спортни площадки има всякакви. Всички тротоари са идеално гладки (преасфалтират ги често, чрез което явно изпират много пари) и има хора с кънки. А аз чакам да се позахлади и да започна с кънките за лед.

Pesho Ivanov

Pesho Ivanov

comments powered by Disqus
cv photos couchsurfing rss facebook twitter github youtube topcoder mail protonmail spotify instagram linkedin