МГУ като класически университет

- 2 mins
обучение

Както навсякъде се афишира, МГУ е класически университет. Факултетът по изчислителна математика и кибернетика (ВМК) се е появил преди 40 години, но не прави изключение. Това се проявява в няколко аспекта:

  1. Математическият анализ те преследва винаги и навсякъде.

  2. Бюрокрацията е обезателна. Чакаш, тичаш, блъскаш се. Пишат ти първото име по всевъзможни начини (Пётр, Петер, Петръ, Петьр, Пееър, Петчр, Петьъ, Петъер, Питер, Петъ, Пъер, Петё…) и бащиното на “-ич”. В картата за метрото щяха да ми изтрият “ъ”-то, понеже го помислиха за грешка. Трябваше да се оформят документи за факултета, университета, миграционните власти, застрахователите, лекарите, наземния транспорт, подземния транспорт, общежитието. Никой не знае точно къде и за какво трябва да отидеш, но като цяло от международния отдел на факултета ти помагат много. Още първия ден тук събрах към 20-ина хартийки от най-разнообразни места и продължавам да събирам.

  3. Задължително е присъствието на всички занятия. На упражненията или преподавателят или отговорникът на групата води отчет. А на лекции понякога влиза комисия. По почти всички предмети има домашни.

  4. Изпити не се “влачат”, както е прието у нас. Единственият начин да продължиш да учиш в университета, е да си вземеш сесията (т.е. всички изпити). По всички предметите трябва да получиш заверка (рус. зачёт[зачьóт]) (обикновено с резултат допуснат/недопуснат) от семинариста, а по важните предмети следва изпит (без заверка не те допускат до изпит). През семестъра по важните предмети обикновено има контролни (предимно две писмени със задачи и оценки) и колоквиуми (предимно един устен теоретичен с резултат взел/невзел) - ако се представяш добре на тях, могат да ти дадат заверка “на автомат”. Ако не ти дадат заверка, отиваш на комисия по време на изпитната сесия и по идея - пропускаш изпитите докато не си вземеш заверка от комисията. Ако няколко пъти комисията не ти даде заверка, пращат те в учебния отдел и там решават дали да те изключат. Така в следващия семестър всичко започва на чисто. :”)

Както и Медведев тази година бил казал: “Учи се или довиждане”. Ректорът на МГУ е на същото мнение, и като цяло на никого не му мигва окото да те изключат, ако не си си взел някой изпит. Затова и всички се притесняват да не отлетят. Да не говорим, че момчетата веднага ги вземат в казармата, ако ги изключат. Има такива, които учат по цял ден, има и такива, които пият (между другото: отношението към алкохола в общежитието). Но няма такива, които могат да си позволят да не учат и да не си пишат домашните (ако има, то след един семестър вече ги няма).

Pesho Ivanov

Pesho Ivanov

comments powered by Disqus
cv photos couchsurfing rss facebook twitter github youtube topcoder mail protonmail spotify instagram linkedin